دید

قابلیت مشاهده عناصر را بدون تغییر در نمایشگر با ابزارهای دید کنترل کنید.

قابلیت مشاهده در بوت استرپ
مثال

visibility عناصر را با ابزارهای دید ما تنظیم کنید . این کلاس‌های کاربردی اصلاً مقدار نمایش را تغییر نمی‌دهند و روی طرح‌بندی تأثیری نمی‌گذارند - عناصر نامرئی هنوز فضای صفحه را اشغال می‌کنند. محتوا هم از نظر بصری و هم برای کاربران فناوری کمکی/خواننده صفحه پنهان خواهد شد.

درخواست .visible یا .invisible در صورت نیاز.

<div class="visible"></div>
<div class="invisible"></div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی