زبانه ها

ناو اصلی را می گیرد و .nav-tabsکلاس را برای ایجاد یک رابط زبانه دار اضافه می کند. از آنها برای ایجاد مناطق Tabbable با افزونه جاوا اسکریپت ما استفاده کنید.

برگه ها در بوت استرپ
مثال پایه
1_لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
2_لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
3_لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
<ul class="nav nav-tabs" id="myTab" role="tablist">
 <li class="nav-item"><a class="nav-link active" id="home-tab" data-bs-toggle="tab" href="#tab-home" role="tab" aria-controls="tab-home" aria-selected="true">Home</a></li>
 <li class="nav-item"><a class="nav-link" id="profile-tab" data-bs-toggle="tab" href="#tab-profile" role="tab" aria-controls="tab-profile" aria-selected="false">Profile</a></li>
 <li class="nav-item"><a class="nav-link" id="contact-tab" data-bs-toggle="tab" href="#tab-contact" role="tab" aria-controls="tab-contact" aria-selected="false">Contact</a></li>
</ul>
<div class="tab-content border-x border-bottom p-3" id="myTabContent">
 <div class="tab-pane fade show active" id="tab-home" role="tabpanel" aria-labelledby="home-tab">...</div>
 <div class="tab-pane fade" id="tab-profile" role="tabpanel" aria-labelledby="profile-tab">... </div>
 <div class="tab-pane fade" id="tab-contact" role="tabpanel" aria-labelledby="contact-tab">...</div>
</div>
قرصی
1_لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
2_لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
3_لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
<ul class="nav nav-pills" id="pill-myTab" role="tablist">
 <li class="nav-item"><a class="nav-link active" id="pill-home-tab" data-bs-toggle="tab" href="#pill-tab-home" role="tab" aria-controls="pill-tab-home" aria-selected="true">Home</a></li>
 <li class="nav-item"><a class="nav-link" id="pill-profile-tab" data-bs-toggle="tab" href="#pill-tab-profile" role="tab" aria-controls="pill-tab-profile" aria-selected="false">Profile</a></li>
 <li class="nav-item"><a class="nav-link" id="pill-contact-tab" data-bs-toggle="tab" href="#pill-tab-contact" role="tab" aria-controls="pill-tab-contact" aria-selected="false">Contact</a></li>
</ul>
<div class="tab-content border p-3 mt-3" id="pill-myTabContent">
 <div class="tab-pane fade show active" id="pill-tab-home" role="tabpanel" aria-labelledby="home-tab">...</div>
 <div class="tab-pane fade" id="pill-tab-profile" role="tabpanel" aria-labelledby="profile-tab">... </div>
 <div class="tab-pane fade" id="pill-tab-contact" role="tabpanel" aria-labelledby="contact-tab">...</div>
</div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی