نقشه گوگل

Falcon از نقشه گوگل با نقشه های Snazzy، با طرح های رنگی مختلف برای طراحان و توسعه دهندگان وب استفاده می کند.

مثال
برج ایفل

برج نمادین گوستاو ایفل ساخته شده از آهن فرفورژه ۱۸۸۹،
با پله‌ها و آسانسور به عرشه‌های رصد.

<div class="googlemap min-vh-50" data-latlng="48.8583701,2.2922873,17" data-scrollwheel="false" data-icon="../../assets/img/icons/map-marker.png" data-zoom="17" data-theme="Default">
 <div class="marker-content">
  <h5>Eiffel Tower</h5>
  <p class="mb-0">Gustave Eiffel's iconic, wrought-iron 1889 tower,<br /> with steps and elevators to observation decks.</p>
 </div>
</div>
<script src="https:maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap" async="async"></script>
طرح های رنگی نقشه

مقدار را data-theme=''به یکی از موارد زیر تغییر دهید

 • Default
 • Gray
 • Midnight
 • Hopper
 • Beard
 • AssassianCreed
 • SubtleGray
 • Tripitty
مثال

با AssassianCreed طرح

برج ایفل

برج نمادین گوستاو ایفل ساخته شده از آهن فرفورژه ۱۸۸۹،
با پله‌ها و آسانسور به عرشه‌های رصد.

<div class="googlemap min-vh-50" data-latlng="48.8583701,2.2922873,17" data-scrollwheel="false" data-icon="../../assets/img/icons/map-marker.png" data-zoom="17" data-theme="AssassianCreed">
 <div class="marker-content">
  <h5>Eiffel Tower</h5>
  <p class="mb-0">Gustave Eiffel's iconic, wrought-iron 1889 tower,<br /> with steps and elevators to observation decks.</p>
 </div>
</div>
نمونه ای از نمای خیابان
<div class="googlemap min-vh-50" data-latlng="43.0795932,-79.0776385" data-pov='{"heading":180,"pitch":-30}' data-scrollwheel="false" data-icon="../../assets/img/icons/map-marker.png" data-zoom="1" data-theme="streetview"></div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی