شاهین

با قدرت فالکون، اکنون می توانید فقط بر روی کارگزاران محصولات دیجیتال خود تمرکز کنید، در حالی که طراحی UI را بر عهده ما بگذارید!

شرایط و ضوابط ما را بخوانید

سلام! اما


برای دسترسی به ادمین رمز عبور خود را وارد کنید .

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی