سفارشات
سفارش تاریخ ارسال به وضعیت میزان
#181 توسط ریکی آنتونی
ricky@example.com
1401/04/20 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق نرخ ثابت

تکمیل شد 99 تومان
#182 توسط کینگ اسنو
kin@example.com
1401/04/20 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق ارسال رایگان

در حال پردازش 120 تومان
#183 توسط مری دیانا
merry@example.com
1400/04/30 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق جاده لینک

در انتظار 70 تومان
#184 توسط باکی رابرت
bucky@example.com
1400/04/30 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق ارسال رایگان

در انتظار تایید 92 تومان
#185 توسط راکی زامبیا
rocky@example.com
1400/04/30 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق جاده آزاد

در انتظار 120 تومان
#186 توسط ریکی جان
ricky@example.com
1400/04/30 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق ارسال رایگان

در حال پردازش 145 تومان
#187 توسط کریستوفر هنریک
cristofer@example.com
1400/04/30 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق نرخ ثابت

تکمیل شد 55 تومان
#188 توسط برات لی
lee@example.com
1401/04/29 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق جاده لینک

در انتظار 90 تومان
#189 توسط توماس استفنسون
Stephenson@example.com
1401/04/29 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

در حال پردازش 52 تومان
#190 توسط ایوی سینگ
eviewsing@example.com
1401/04/29 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق نرخ ثابت

تکمیل شد 90 تومان
#191 توسط دیوید پیترز
peter@example.com
1401/04/29 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق جاده لینک

تکمیل شد 69 تومان
#192 توسط جنیفر جانسون
jennifer@example.com
1400/04/28 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق نرخ ثابت

در حال پردازش 112 تومان
#193 توسط Demarcus
Okuneva okuneva@example.com
1400/04/28 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق نرخ ثابت

تکمیل شد 99 تومان
#194 توسط Simeon Harber
simeon@example.com
1401/04/27 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق ارسال رایگان

در انتظار 129 تومان
#195 توسط لاون هیلی
lavon@example.com
1401/04/27 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق ارسال رایگان

در انتظار 70 تومان
#196 توسط اشلی کرلین
ashley@example.com
1401/04/26 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق جاده لینک

در حال پردازش 39 تومان
#197 توسط جانی
کانسیدین johnnie@example.com
1401/04/26 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق نرخ ثابت

در انتظار 70 تومان
#198 توسط تریسی زامبی
trace@example.com
1401/04/26 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق ارسال رایگان

تکمیل شد 70 تومان
#199 توسط استل نینو nienow@example.com
1401/04/26 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق ارسال رایگان

تکمیل شد 59 تومان
#200 توسط دیشا هوو
howe@example.com
1401/04/25 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق ارسال رایگان

تکمیل شد 39 تومان
#201 توسط مایلز هیلی
haley@example.com
1401/04/24 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق نرخ ثابت

تکمیل شد 55 تومان
#202 توسط برندا واتسیکا
watsica@example.com
1401/04/24 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق ارسال رایگان

تکمیل شد 89 تومان
#203 توسط الی مارتین
ellie@example.com
1401/04/24 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق ارسال رایگان

تکمیل شد 47 تومان
#204 توسط گری برین
استرو garry@example.com
1400/04/21 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق ارسال رایگان

تکمیل شد 139 تومان
#205 توسط استل پولیچ
estell@example.com
1400/04/21 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق ارسال رایگان

در انتظار 49 تومان
#206 توسط آرا مولر
ara@example.com
1400/04/21 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق نرخ ثابت

در انتظار 19 تومان
#207 توسط لوسین بلیک
blick@example.com
1400/04/21 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق نرخ ثابت

در انتظار 59 تومان
#208 توسط لاورن هاگ
haag@example.com
1401/04/22 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق نرخ ثابت

در انتظار 49 تومان
#209 توسط براندون
بدنار bednar@example.com
1401/04/22 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق نرخ ثابت

در انتظار 39 تومان
#210 توسط دیمیتری بوهم
dimitri@example.com
1400/04/21 ایوی سینگ، 54 جاده کسلدور، تونستد

از طریق نرخ ثابت

در انتظار 111 تومان

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی