ابزار clearfix

با افزودن کلاس clearfix، محتوای شناور را در یک فضای کانتینر به سرعت و به راحتی پاک کنید.

Clearfix در Bootstrap
مثال

با افزودن .clearfixبه عنصر والد، شناورها را به راحتی پاک کنید. به صورت ترکیبی نیز قابل استفاده است.

<div class="clearfix">...</div>

مثال زیر نشان می دهد که چگونه می توان از clearfix استفاده کرد. بدون شفاف‌سازی، div بسته‌بندی به اطراف دکمه‌ها نمی‌چرخد که باعث شکستگی طرح‌بندی می‌شود.

<div class="bg-primary progress-bar-striped clearfix">
  <button class="btn btn-secondary float-start" type="button">Example Button floated left</button>
  <button class="btn btn-secondary float-end" type="button">Example Button floated right</button>
</div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی