جداول پیشرفته

فالکون از List.Js برای جدول پیشروی استفاده می کند. List.Js یک کتابخانه جاوا اسکریپت وانیلی کوچک، نامرئی و ساده، در عین حال قدرتمند و فوق‌العاده سریع است که جستجو، مرتب‌سازی، فیلترها و انعطاف‌پذیری را به فهرست‌های HTML ساده، جداول یا هر چیز دیگری اضافه می‌کند.

اسناد برای List.js
مثال جدول
نام پست الکترونیک سن
آنا 18
هومر 35
اسکار 52
امیلی 30
جارا 25
کلارک 39
جنیفر 52
تونی 30
تام 25
مایکل 39
آنتونی 39
ریموند 52
ماری 30
کوهن 25
روون 39
<div id="tableExample" data-list='{"valueNames":["name","email","age"],"page":5,"pagination":true}'>
 <div class="table-responsive scrollbar">
  <table class="table table-bordered table-striped fs--1 mb-0">
   <thead class="bg-200 text-900">
    <tr>
     <th class="sort" data-sort="name">Name</th>
     <th class="sort" data-sort="email">Email</th>
     <th class="sort" data-sort="age">Age</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody class="list">
    <tr>
     <td class="name">Anna</td>
     <td class="email">anna@example.com</td>
     <td class="age">18</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Homer</td>
     <td class="email">homer@example.com</td>
     <td class="age">35</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Oscar</td>
     <td class="email">oscar@example.com</td>
     <td class="age">52</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Emily</td>
     <td class="email">emily@example.com</td>
     <td class="age">30</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Jara</td>
     <td class="email">jara@example.com</td>
     <td class="age">25</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Clark</td>
     <td class="email">clark@example.com</td>
     <td class="age">39</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Jennifer</td>
     <td class="email">jennifer@example.com</td>
     <td class="age">52</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Tony</td>
     <td class="email">tony@example.com</td>
     <td class="age">30</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Tom</td>
     <td class="email">tom@example.com</td>
     <td class="age">25</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Michael</td>
     <td class="email">michael@example.com</td>
     <td class="age">39</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Antony</td>
     <td class="email">antony@example.com</td>
     <td class="age">39</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Raymond</td>
     <td class="email">raymond@example.com</td>
     <td class="age">52</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Marie</td>
     <td class="email">marie@example.com</td>
     <td class="age">30</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Cohen</td>
     <td class="email">cohen@example.com</td>
     <td class="age">25</td>
    </tr>
    <tr>
     <td class="name">Rowen</td>
     <td class="email">rowen@example.com</td>
     <td class="age">39</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </div>
 <div class="row align-items-center mt-3">
  <div class="pagination d-none"></div>
  <div class="col">
   <p class="mb-0 fs--1">
    <span class="d-none d-sm-inline-block" data-list-info="data-list-info"></span>
    <span class="d-none d-sm-inline-block"> &mdash; </span>
    <a class="fw-semi-bold" href="#!" data-list-view="*">View all<span class="fas fa-angle-right ms-1" data-fa-transform="down-1"></span></a><a class="fw-semi-bold d-none" href="#!" data-list-view="less">View Less<span class="fas fa-angle-right ms-1" data-fa-transform="down-1"></span></a>
   </p>
  </div>
  <div class="col-auto d-flex"><button class="btn btn-sm btn-primary" type="button" data-list-pagination="prev"><span>Previous</span></button><button class="btn btn-sm btn-primary px-4 ms-2" type="button" data-list-pagination="next"><span>Next</span></button></div>
 </div>
</div>
صفحه بندی با شماره گذاری

pagination برای فعال کردن صفحه بندی اعداد، کلاس اضافه کنید. ساختار زیر صفحه بندی اعداد را با دکمه بعدی و قبلی فعال می کند.

نام پست الکترونیک سن
آنا 18
هومر 35
اسکار 52
امیلی 30
جارا 25
کلارک 39
جنیفر 52
تونی 30
تام 25
مایکل 39
آنتونی 39
ریموند 52
ماری 30
کوهن 25
روون 39
  <div id="tableExample2" data-list='{"valueNames":["name","email","age"],"page":5,"pagination":true}'>
   <div class="table-responsive scrollbar">
    <table class="table table-bordered table-striped fs--1 mb-0">
     <thead class="bg-200 text-900">
      <tr>
       <th class="sort" data-sort="name">Name</th>
       <th class="sort" data-sort="email">Email</th>
       <th class="sort" data-sort="age">Age</th>
      </tr>
     </thead>
     <tbody class="list">
      <tr>
       <td class="name">Anna</td>
       <td class="email">anna@example.com</td>
       <td class="age">18</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Homer</td>
       <td class="email">homer@example.com</td>
       <td class="age">35</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Oscar</td>
       <td class="email">oscar@example.com</td>
       <td class="age">52</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Emily</td>
       <td class="email">emily@example.com</td>
       <td class="age">30</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Jara</td>
       <td class="email">jara@example.com</td>
       <td class="age">25</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Clark</td>
       <td class="email">clark@example.com</td>
       <td class="age">39</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Jennifer</td>
       <td class="email">jennifer@example.com</td>
       <td class="age">52</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Tony</td>
       <td class="email">tony@example.com</td>
       <td class="age">30</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Tom</td>
       <td class="email">tom@example.com</td>
       <td class="age">25</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Michael</td>
       <td class="email">michael@example.com</td>
       <td class="age">39</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Antony</td>
       <td class="email">antony@example.com</td>
       <td class="age">39</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Raymond</td>
       <td class="email">raymond@example.com</td>
       <td class="age">52</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Marie</td>
       <td class="email">marie@example.com</td>
       <td class="age">30</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Cohen</td>
       <td class="email">cohen@example.com</td>
       <td class="age">25</td>
      </tr>
      <tr>
       <td class="name">Rowen</td>
       <td class="email">rowen@example.com</td>
       <td class="age">39</td>
      </tr>
     </tbody>
    </table>
   </div>
   <div class="d-flex justify-content-center mt-3"><button class="btn btn-sm btn-falcon-default me-1" type="button" title="Previous" data-list-pagination="prev"><span class="fas fa-chevron-left"></span></button>
    <ul class="pagination mb-0"></ul><button class="btn btn-sm btn-falcon-default ms-1" type="button" title="Next" data-list-pagination="next"><span class="fas fa-chevron-right"> </span></button>
   </div>
  </div>
  اسناد

  با دنبال کردن این مراحل آسان، لیست را در فالکون ادغام کنید:

  • شناسه منحصر به فرد را تنظیم کنید و data-list ویژگی را به عنصر wrapper اضافه کنید و ستون خود را در valueNames ویژگی فهرست کنید.
   <div id="tableExample" data-list='{"valueNames":["name","email","age"]}'>
   
     <!-- Your list content will go here-->
    </div>
  • برای فعال کردن مرتب سازی در ستون خود، data-sort ویژگی اضافه کنید و نام ستون را به ویژگی اختصاص دهید.
   <th class="sort" data-sort="name">...</th>
  • list به عنصر محتوای بسته بندی کلاس اضافه کنید.
   <tbody class="list">
   
     <!-- Your value will go here-->
    </tbody>
  • سپس مقدار خود را با نام ستون به عنوان یک کلاس بپیچید. به عنوان مثال، اگر نام ستون شما name باشد، مقدار آن به شکل زیر خواهد بود:
   <td class="name">...</td>
  • برای اضافه کردن صفحه بندی، .pagination کلاس را در عنصر wrapper خود اضافه کنید
  • برای فعال کردن صفحه‌بندی دکمه‌ها، به ترتیب دکمه‌های «قبلی» و «بعدی» را اضافه data-list-pagination='prev' کنید data-list-pagination='next' .
  • برای مشاهده اطلاعات لیست، data-list-infoویژگی را به یک عنصر DOM در داخل عنصر wrapper خود اضافه کنید.
  جاوا اسکریپت
  <script src="vendors/list.js/list.min.js"></script>

  ممنون که با فالکون خلق کردید

  نسخه 3.4.0

  تنظیمات

  سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

  طرح رنگ بندی

  حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


  RTL حالت

  جهت زبان خود را تغییر دهید

  RTL راهنما

  چیدمان سیال

  سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

  راهنما سیال

  موقعیت ناوبری

  یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


  سبک نوار ناوبری عمودی

  برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

  دیدن راهنما

  چیزی که میبینی را دوست داری؟

  برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

  خرید
  شخصی سازی