شمارش

CountUp.js یک کلاس جاوا اسکریپت سبک و بدون وابستگی است که می‌تواند برای ایجاد سریع انیمیشن‌هایی که داده‌های عددی را به شیوه‌ای جالب‌تر نمایش می‌دهند، استفاده شود.

اسناد برای CountUp
مثال
0
(پیش فرض)
0
(مدت 10 ثانیه)
0
(بدون جداکننده)
0
(فضا)
0
(پسوند)
0
(پیشوند)
<div data-countup='{"endValue":36487}'>0</div>
<div data-countup='{"endValue":23542,"duration":10}'>0</div>
<div data-countup='{"endValue":36487,"separator":""}'>0</div>
<div data-countup='{"endValue":36487,"separator":" "}'>0</div>
<div data-countup='{"endValue":36.487,"decimalPlaces":2,"suffix":"k"}'>0</div>
<div data-countup='{"endValue":36487,"prefix":"$"}'>0</div>
جاوا اسکریپت
<script src="vendors/countup/countUp.umd.js"></script>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی