دکمه ایموجی

دکمه ایموجی یک جزء جمع کننده شکلک جاوا اسکریپت وانیلی است. پانلی از ایموجی ها را نشان می دهد که در آن می توان یکی را انتخاب کرد. اینکه با ایموجی انتخاب شده چه کاری انجام شود به شما بستگی دارد.

مستندات دکمه ایموجی
مثال
<div class="position-relative" id="emoji-button">
  <div class="btn btn-info" data-emoji-button="data-emoji-button"><span class="far fa-laugh-beam"></span></div>
</div>
جاوا اسکریپت
<script src="vendors/emoji-button/emoji-button.js"></script>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی