نقشه Leaflet

کتابخانه جاوا اسکریپت برای نقشه های تعاملی سازگار با موبایل

مستندات برای Leaflet
مثال
<div id="map" style="height:300px"></div>
جاوا اسکریپت
<script src="../../vendors/leaflet/leaflet.js"></script>
<script src="../../vendors/leaflet.markercluster/leaflet.markercluster.js"></script>
<script src="../../vendors/leaflet.tilelayer.colorfilter/leaflet-tilelayer-colorfilter.min.js"></script>
فایل css
<link href="../../vendors/leaflet/leaflet.css" rel="stylesheet" />
<link href="../../vendors/leaflet.markercluster/MarkerCluster.css" rel="stylesheet" />
<link href="../../vendors/leaflet.markercluster/MarkerCluster.Default.css" rel="stylesheet" />

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی