دامنه خود را به وب سایت خود متصل کنید و با فالکون کارها را سریعتر انجام دهید
کاربران آنلاین در حال حاضر
0

بازدید از صفحه / ثانیه

فعال ترین صفحات

تعداد کاربران

/bootstrap-themes/

3

/tags/html5/

3

/

2

/preview/falcon/dashboard/

2

/100-بهترین-تم...تمام زمان/

1

/product/falcon-admin-dashboard/

1

مرورگر کاربران
کروم
50.3%
2.9%
سافاری
30.1%
29.4%
موزیلا
20.6%
220.7%
کاربران بر اساس کشور
از ما بپرسید
کدام صفحات فرود با بیش از 10 جلسه بدترین نرخ پرش را دارند؟
روند میانگین زمان بارگذاری صفحه من در 3 ماه گذشته را به من نشان دهید
بهترین گروه بندی کانال های پیش فرض من بر اساس کاربر چیست؟
مردم کالیفرنیا بیشتر به چه صفحاتی می روند؟
سیار
10,325
دسکتاپ
4,235
تبلت
3,575
اهداف تکمیل شده

1727

ارزش

34.2M تومان

نرخ تبدیل

19.67٪

عملکرد کمپین های تبلیغاتی
درآمد

10.87 تومان

کلیک می کند

3.8 هزار

کمپین های برتر هزینه درآمد حاصل از تبلیغات
فروش جمعه سیاه 1304.28 تومان 543217.65 تومان
بسته کریسمس 9876.56 تومان 3904 تومان
جشن هالووین شروع شد 🎃 👻 3267.84 تومان 7654.8 تومان
جایزه خود را بگیرید 87545.28 تومان 68654.35 تومان
فروش جمعه سیاه 1304.28 تومان 3904 تومان
پیشنهاد روز باکسینگ 1200.5 تومان 5004.87 تومان
کاربران در یک زمان
صفحات برتر امروز من کدامند؟
مسیر صفحه بازدید از صفحه میانگین زمان در صفحه نرخ خروج
/sparrow/landing-page 1455 2 دقیقه و 25 ثانیه ٪20.4
/falcon/pages/starter.html 1422 2 دقیقه: 14 ثانیه ٪52.4
/pages/falcon-webapp-theme 1378 2 دقیقه: 23 ثانیه ٪25.1
/product/sparrow-bootstrap-theme 1144 2 دقیقه: 2 ثانیه ٪6.3
/themes/falcon/components 11047 1 دقیقه: 16 ثانیه ٪49.3
/rtl-theme.com/themes/falcon-admin-dashboard-template 1007 0 دقیقه: 34 ثانیه ٪35.9
/joohar.ir/about 997 1 دقیقه: 5 ثانیه ٪87.3
/joohar.ir/services 983 1 دقیقه: 16 ثانیه ٪74.3
/joohar/themes/free-website-template 971 1 دقیقه: 06 ثانیه ٪49.3
/blog/mailbluster-vs-sendy 996 1 دقیقه: 26 ثانیه ٪4.3
/blog/mailbluster-vs-emailoctopus 890 1 دقیقه: 19 ثانیه ٪49.3
/joohar/themes/bootstrap-template 11047 1 دقیقه: 16 ثانیه ٪21.5
/joohar/themes/free-website-template 11047 0 دقیقه: 54 ثانیه ٪62.5

صفحه ای پیدا نشد

روند نرخ رشد
1 تیر 1400 – 31 تیر 1401

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی