هاورباکس

با استفاده از طرح زمینه Hoverbox، کارت خود را با طراحی متفاوت طراحی کنید

مثال

با استفاده از طرح زمینه Hoverbox، کارت خود را با طراحی متفاوت طراحی کنید

بیشتر بدانید
<div class="hoverbox rounded-3 text-center">
 <img class="img-fluid" src="../../../assets/img/generic/3.jpg" alt="" />
 <div class="light hoverbox-content bg-dark p-5 flex-center">
  <div>
   <p class="lead text-white">Style your card with different design using theme Hoverbox</p>
   <a class="btn btn-light btn-sm mt-1" href="#!">Learn more</a>
  </div>
 </div>
</div>
تغییر تصویر
<a class="color-white" href="#!">
 <div class="hoverbox rounded-3">
  <img class="img-fluid" src="../../../assets/img/generic/1.jpg" alt="" />
  <div class="hoverbox-content">
   <img class="img-fluid" src="../../../assets/img/generic/2.jpg" alt="" />
  </div>
 </div>
</a>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی