ویدئو جاساز در کد embed

با ایجاد یک نسبت ذاتی که در هر دستگاهی مقیاس‌پذیر است، ویدئوهای واکنش‌گرا یا جاسازی‌های نمایش اسلاید را بر اساس عرض والد ایجاد کنید.

روی بوت استرپ جاسازی کنید
مثال

هر جاسازی مانند یک <iframe>را در یک عنصر والد با .ratioو یک کلاس نسبت ابعاد بپیچید. عنصر فرزند فوری به لطف انتخابگر جهانی ما به طور خودکار اندازه می .ratio > *شود.

<div class="ratio ratio-16x9">
  <iframe src="https://www.youtube.com/embed/zpOULjyy-n8?rel=0" allowfullscreen="allowfullscreen" title="YouTube video"></iframe>
</div>

ممنون که با فالکون خلق کردید

نسخه 3.4.0

تنظیمات

سبک سفارشی خود را تنظیم کنید

طرح رنگ بندی

حالت رنگ مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.


RTL حالت

جهت زبان خود را تغییر دهید

RTL راهنما

چیدمان سیال

سیستم چیدمان کانتینر را تغییر دهید

راهنما سیال

موقعیت ناوبری

یک سیستم ناوبری مناسب برای برنامه وب خود انتخاب کنید


سبک نوار ناوبری عمودی

برای نوار ناوبری عمودی خود بین سبک ها جابه جا شوید

دیدن راهنما

چیزی که میبینی را دوست داری؟

برای خرید قالب فالکون از راستچین اقدام کنید.

خرید
شخصی سازی