فرم پرداخت پرداخت با شماره کارت و رمز دوم

ابتدا سفارش خود را با اوپراتور های ما تنظیم کنید

سپس از فرم زیر مبلغ درخواست شده را واریز نمائید

یک راه ساده تر : شماره گیری USSD اخصاصی فارس دیزاین ( ‎*788*97*1066#)